|  
เมนูหลัก
วิชาคณิตศาสตร์
หน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ฝ่ายงานวิทยาลัย
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา/สาขาวิชา
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนกวิชาศิลปกรรม
แผนกวิชาพณิชยการ
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการขาย/การตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
แผนกวิชาธุรกิจพยาบาล
แผนกวิชาช่างตัดผม
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 323  
เข้าชมปีนี้ : 736  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 4,879  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 169 ครั้ง] กล้วยไม้เหลืองจันท์ จันทบุรี [อ่าน : 123 ครั้ง]
ข่าวรับสมัครนักศึกษา 1/2559 [อ่าน : 64 ครั้ง] อบรมเชิงปฏิบัติการการนำข้อมูลสารสนเทศขึ้นไปยังเว็บไซต์ด้วย LCMS [อ่าน : 167 ครั้ง]

   ข่าวประกาศจากครู วุฒิภัทร หนูยอด
การอัฟโหลดเอกสาร [อ่าน : 86 ครั้ง] นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 123 ครั้ง]

   ข่าวประกวดราคา
  NewsPhoto
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
กล้วยไม้เหลืองจันท์ จันทบุรี
อบรมเชิงปฏิบัติการการนำข้อมูลสารสนเทศขึ้นไปยังเว็บไซต์ด้วย LCMS
ดูรายการทั้งหมด  
 
จัดการข้อมูลฝ่ายงาน
  MN_ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  MN_ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
  MN_ฝ่ายวิชาการ
  MN_ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
จัดการขู้อมูลสาขาวิชา
  MN_ แผนกวิชาช่างยนต์
  MN_ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
  MN_ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
  MN_ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  MN_แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  MN_ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
  MN_แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  MN_แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  MN_แผนกวิชาศิลปกรรม
  MN_ แผนกวิชาพณิชยการ
  MN_แผนกวิชาการบัญชี
  MN_แผนกวิชาการขาย/การตลาด
  MN_แผนกวิชาการเลขานุการ
  MN_แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
  MN_แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  MN_แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  MN_แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  MN_แผนกวิชาธุรกิจพยาบาล
  MN_แผนกวิชาช่างตัดผม
  MN_แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์